• Archief BDUmedia

Kritisch rapport over PlusOV

VELUWE Er is veel mis met het leerlingen- en zorgvervoer in de regio. Dat staat in een kritisch rapport dat vandaag is gepresenteerd. Daarin wordt ook een plan van aanpak aangekondigd dat het vervoer weer op orde moet brengen. Ook wordt een interim-management aangesteld.

Sinds de start van dit schooljaar kampt PlusOV met problemen bij het leerlingen- en zorgvervoer. De problemen zijn nog steeds niet opgelost. Er is een kort onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de problemen. De oorzaken zijn divers en liggen op het gebied van organisatie, aansturing en techniek. Op basis van de bevindingen heeft het bestuur een Plan van Aanpak laten opstellen waarmee PlusOV structureel op orde moet komen. De directie wordt in de tussentijd op basis van interim-management gevoerd. Bestuur en directie zijn daarbij onderdeel van het veranderingsproces.

SERIEUS Bestuursvoorzitter Wim Vrijhoef: ,,De reizigers van het leerlingen- en zorgvervoer zijn kwetsbaar en het is voor deze mensen heel ingrijpend als het vervoer niet goed verloopt. Daar is de vervoercentrale en het bestuur diep van doordrongen en wij nemen de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen dan ook zeer serieus. Door Partners in Mobiliteit (PiM) is nu een Plan van Aanpak opgesteld dat door een interim-manager geïmplementeerd wordt.''

OORZAKEN Het bureau Cissonius Groep heeft kort onderzoek gedaan en noemt onder meer als oorzaak van de problemen:

- PlusOV heeft vervoerplannen te laat aangeleverd aan de vervoerbedrijven en de gevolgen daarvan onderschat.

- PlusOV heeft niet gestuurd op het nakomen van afspraken met de partners.

- Gegevens zijn niet goed verwerkt door registratie in twee verschillende systemen, handmatige invoer van gegevens en een werkproces met veel stappen.

- Het systeem Cabman voor chauffeurs is nog in ontwikkeling waardoor de software wordt aangepast en er kans is op fouten bij het gebruik.

AANPAK Met het Plan van Aanpak worden de problemen nu structureel aangepakt zodat PlusOV weer op orde kan komen. Wim Vrijhoef: ,,Het bestuur verwacht dat de implementatie snel tot resultaten gaat leiden. Mensen met klachten die zijn blijven liggen, worden binnen twee weken gebeld zodat een oplossing kan worden besproken. Daarnaast worden de routes die niet goed lopen, ongeveer twintig procent, opnieuw gepland en stapsgewijs ingevoerd.''

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen hebben in 2015 gezamenlijk besloten om de inkoop, het beheer en de dagelijkse regie van het 'doelgroepenvervoer' zoals het leerlingen- en zorgvervoer via één regionale vervoerscentrale (PlusOV) in eigen hand te houden.