• Hans van de Vlekkert
  • Hans van de Vlekkert

Koninklijke onderscheiding voor Theo Huis in 't Veld

VAASSEN Burgemeester Van der Hoeve reikte donderdag 1 december een Koninklijke onderscheiding aan Theo Huis in 't Veld (72) uit Vaassen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse vogelshow van Vereniging van Vogelliefhebbers De Cannenburch uit Vaassen, waar de heer Huis in 't Veld voorzitter van was. In 1970 trad Huis in 't Veld aan als algemeen bestuurslid en acht jaar later was hij voorzitter van deze vereniging. Deze voorzittersfunctie vervulde hij ruim 38 jaar.

Het besturen van een plaatselijke vereniging kost veel tijd en energie en jarenlang is hij tijdens de jaarlijkse vogeltentoonstelling verantwoordelijk geweest voor diverse commissies, sponsor inkomsten en de algehele leiding. Hij organiseerde diverse acties die geld in de clubkas brachten, zoals de bekende potgrondactie, de jaarlijkse verloting en de welbekende bingo.

Als voorzitter van een plaatselijke vereniging werd er ook wat van hem verwacht op provinciaal en landelijk niveau. Zo was hij betrokken bij veel landelijke initiatieven van de landelijke Bond van Vogelliefhebbers. Hij was een intermediair tussen beleids- en technische zaken vanuit deze bond naar haar leden en had de niet onbelangrijke rol van 'brandblusser' bij problemen die zich onverwachts voordeden.