• Vooral het dorp Wapenveld is gebaat bij het bevaarbaar maken van de bruggen.

    Dick van der Veen

Kanaalconferentie op initiatief Wapenveldse instanties

WAPENVELD Drie Wapenveldse organisaties gaan het initiatief nemen voor een conferentie over het Apeldoorns kanaal. Dat hebben ze besloten na de inspanningen die de afgelopen tijd samen met de Stichting Apeldoorns kanaal zijn gedaan om de bruggen toch beweegbaar te krijgen. Er wordt gewerkt aan een zo breed mogelijke opzet. Vooral het dorp Wapenveld is gebaat bij het bevaarbaar maken van de bruggen.

Dick van der Veen

Er hangt veel werkgelegenheid mee samen in de recreatieve sfeer. De bereidheid van ondernemers om te investeren hangt samen met de komst van grotere boten en historische schepen die aan kunnen meren. Men denkt dat de overheid in de samenleving een voedingsbodem vindt voor het slagen van de kanaalplannen. ,,We bespeuren dat er bij de gemeenten Hattem en Heerde en het Waterschap Vallei en Veluwe geen onwil is om tot beweegbare bruggen te komen. Het gaat veel meer om de onzekerheid rond de vraag waar men precies 'ja' tegen zegt als het gaat om beheer en onderhoud. Tijdens de conferentie willen we onder andere bespreken of een exploitatiemaatschappij niet het instrument is om op een duurzame manier dit probleem op te lossen", aldus Roel Docter namens de Dorpsraad, de Ondernemersvereniging en de stichting Recreatie. Daarbij wil men zich niet alleen richten op het eerste deel Hattem/Wapenveld maar ook verder richting Heerde en Apeldoorn. Begin juli kwam de Stuurgroep Veluwekroon met de mededeling dat afgezien werd van het beweegbaar en bedienbaar maken van de bruggen in Hattem en Wapenveld. De partijen werden het niet eens over het beheer en onderhoud van de vaarweg. Daarbij werd het voorstel gedaan om de bruggen te verhogen tot een vaste doorvaarthoogte van 1,30 meter.

PETITIE De drie instanties stuurden vervolgens een open brief naar de gemeenteraad van Heerde en boden een petitie aan met ruim 850 steunbetuigingen. Daarop nam de gemeenteraad een motie aan waarbij wethouder Wolbert Meijer de opdracht kreeg om opnieuw in gesprek te gaan met de partners binnen Veluwekroon. De drie Wapenveldse clubs gingen ook verder. Zij hadden contacten met bestuurders van het Waterschap Vallei en Veluwe, woonden vergaderingen bij en spraken in bij de gemeenteraad van Hattem. ,,Bij wethouder Doret Tigchelaar was een positieve houding te bespeuren. Zij wil de bediening van de Hoenwaardsebrug voor haar rekening nemen en ook bijdragen in kosten die het Waterschap moet maken. Ook kan geld dat beschikbaar is voor de Hoenwaardsebrug elders in het project ingezet worden. Die opstelling ondersteunt ons in de overtuiging dat er geen sprake is van onwil. Wij nemen dan ook graag het initiatief voor een gezamenlijke zoektocht naar een oplossing. Onze filosofie is dat je van onderaf aan oplossingen moet werken en dat was tot nu toe altijd succesvol", aldus Roel Docter. Het streven is om de conferentie medio januari te houden. Welke partijen worden uitgenodigd is nog niet bekend. Daar wordt achter de schermen druk aan gewerkt. Ook volgen nog nadere mededelingen over de locatie ne het exacte programma voor zo'n conferentie.