Jeugdsportfonds in Nunspeet van start

NUNSPEET - Wethouder van der Geest van de gemeente Nunspeet, bestuurslid Aukje Sinte Maartensdijk van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland én Michiel Westerhoff namens de Nunspeetse Keiler ondertekenen 19 februari a.s. een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in de gemeente Nunspeet officieel van start. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen.

Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. De gemeente stelt jaarlijks een structureel bedrag ter beschikking voor contributie bij een vereniging of voor sportkleding en -materialen.

Naast de gemeente Nunspeet, die zich voor de komende vier jaar aan het Jeugdsportfonds verbindt, wordt ook een groot gedeelte van de opbrengst van de Nunspeetse Keiler 2015 gedoneerd aan het Jeugdsportfonds in Nunspeet.

Sporten is voor iedereen

Alle kinderen in de gemeenten Nunspeet moeten kunnen sporten. Dat vindt de gemeente erg belangrijk, aldus verantwoordelijk wethouder Edward van der Geest. " We willen de mogelijkheid om te sporten en te bewegen zo laagdrempelig mogelijk houden", aldus de wethouder, "ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben".

Startbijeenkomst

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. In Nunspeet zijn hiervoor drie intermediairs aangesteld, werkzaam bij Straathoekwerk, CJG en Team Nunspeet beweegt.

Na de officiële handelingen, wordt een presentatie gegeven over de werkwijze van het Jeugdsportfonds en worden de drie intermediairs voorgesteld. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de sportzaal van Veluvine Nunspeet (F.A. Molijnlaan, 8071 AK, Nunspeet). Alle professionele organisaties die werken met kinderen zijn van harte uitgenodigd, evenals sportverenigingen met jeugdleden.

Rabofoundation

Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van het Jeugdsportfonds om in 3 jaar tijd meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds. Hiervoor heeft de Rabobank Foundation € 375.000,- beschikbaar gesteld.

Met dit geldt krijgt het Jeugdsportfonds de mogelijkheid om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans te bieden.

Na de ondertekening van de overeenkomst, overhandigt Gerrit Wielink van Rabobank Noord Veluwe daarom, namens de Rabobank Foundation Nederland, een cheque van € 5000,- aan Aukje Sinte Maartensdijk van Jeugdsportfonds Gelderland.

Info: www.jeugdsportfonds.nl.