• Dick van der Veen

Hoogwatergeul teruggegeven aan gebied

VELUWE Het gebied tussen Veessen en Wapenveld waarin een kilometer lange hoogwatergeul werd aangelegd is zaterdag symbolisch terug gegeven aan de bewoners. Het werk nam tien jaar lang in beslag. Er moesten vijftien gezinnen voor wijken; negen bedrijven en zes burgerwoningen.

Water uit de rivier de IJssel stroomt de geul in wanneer de stand de 5.65 meter boven NAO overschrijdt. Daardoor zakt het waterpeil van de IJssel met 71 centimeter. Dat is gemiddeld eens per 100 jaar het geval, maar in de negentiger jaren van de vorige eeuwgebeurde het nagenoeg twee keer kort achtereen. De bewoners beleefden een zogenaamd uitzwaaimoment bij de Tolbrug. Daar voerde de combinatie IJsselweide, die de werkzaamheden realiseerde, een laatste symbolische opdracht uit.

De regio kan er weer frank en vrij fietsen. Om dat te illustreren werd een 25 kilometer lange route voor fietsers en automobilisten ontwikkeld die langs alle kunstwerken voert. Informatieborden geven de voornaamste feiten op het vlak van historie, cultuur en natuur. De gemeente Heerde kreeg er wel een hoogwaardige toeristische infrastructuur voor ter compensatie. Na afloop was het napraten in De Nijesteen. De tol is betaald; vrij baan voor de fietser.