• Dick van der Veen

Hoogwatergeul k(l)eurig verbeeld

VEESSEN De theaterproductie, geënt op de hoogwatergeul, Groene Rivier gedoopt, raakt de toeschouwers in het hart. In zes scènes op zes locaties komt alle emotie die de afgelopen veertien jaar speelde, tot uiting. Stichting IJsselhoeven verdient een compliment voor de omvangrijke organisatie, waarbij toeschouwers op boerenwagens van de ene naar de andere plek worden gebracht. In totaal 1.000 bezoekers genieten van de prima vertolking door amateurs. Ze verbeelden de gevoelens die er bij de bevolking leefden: verzet, verdriet, doffe berusting. Ze krijgen ook een kijkje in het hart van de geul die dwars door het gebied loopt. Vrijdag en zaterdag zijn de laatste uitvoeringen.