HKZ- certificaat voor De Hezenberg

HATTEM In januari en april 2015 heeft het keurmerkinstituut Dekra een HKZ-certificeringsronde gedaan bij de Hezenberg. Ondanks de vele wijzigingen ten aanzien van wet- en regelgeving en verzwaarde kwaliteitsnormen is de Hezenberg er in geslaagd aan alle gestelde eisen te voldoen en is het certificaat met drie jaar verlengd. Met HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) wordt in beeld gebracht hoe de kwaliteit in een zorgorganisatie is geregeld en wordt geborgd. Het certificaat laat zien dat de Hezenberg de zaken intern goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan de verbetering van de zorg en dienstverlening.

Het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats op basis van een externe audit. Om een certificaat te behalen zijn normen opgesteld waaraan een organisatie moet voldoen. Zo wordt kwaliteit meetbaar. Deze normen gaan over de wijze waarop aan klanten zorg wordt geleverd en over de manier waarop de

instelling is georganiseerd. Werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de klant staat hierbij centraal. In het verlengde van het resultaat blijft de Hezenberg werken aan het

verbeteren van haar zorg- en dienstverlening.