• Raad Elburg

Harry Dijksma waarnemend burgemeester in Elburg

ELBURG Harry Dijksma is met ingang van 1 februari waarnemend burgemeester van de gemeente Elburg. Hij werd donderdag beëdigd door Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning in Gelderland.

Dijksma (65 jaar, lid van de VVD, wonende in Almere) was in de periode 1999-2010 gedeputeerde van de provincie Flevoland. Daarvoor was hij lid van Provinciale Staten van Flevoland (1995-1999) en lid van de gemeenteraad van Almere (1983-1986).

In de periode 2006-2008 was Harry Dijksma, als gedeputeerde, voorzitter van de commissie Economisch en Sociaal beleid (ECOS) van het Comité van de Regio's van de Europese Unie (en van 2004-2006 vicevoorzitter). Vanaf 2010 is hij met name actief als adviseur en toezichthouder van publiek/private organisaties, o.a. als lid van de Raad van Toezicht van OMALA NV (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere).

Clemens Cornielje heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Elburg (fractievoorzitters, wethouders, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente. De vacature per 1 februari 2017 ontstond door het vertrek van de huidige burgemeester, Frans de Lange.

GESPREK Harry Dijksma heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Elburg. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief aan de commissaris van de Koning, waarna hij besloten heeft hem te benoemen.

 

Binnenkort zal de commissaris van de Koning in overleg met de raad van de gemeente Elburg een begin maken met de procedure die zal leiden tot een door de Kroon benoemde burgemeester. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.