Gemeente twijfelt aan advies planschade

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt getwijfeld aan het advies van een onafhankelijk bureau planschade toe te kennen aan een bewoner van een woning aan de Naaldhof.

Wijnand Kooijmans

De man vindt dat hij schade ondervindt van de verbouw van een villa tot woonzorggebouw. Het gaat, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, om een kleine uitbreiding van een bestaand gebouw waar in het verleden onder meer een notaris was gevestigd. Het bureau heeft geadviseerd de aanvrager van de planschade een bedrag van 5.480 euro toe te kennen.

Er bestaat twijfel over het advies omdat het gaat om slechts een kleine uitbreiding ten opzichte van de bestaande bebouwingsmogelijkheden. De kosten van een second opinion bedragen ongeveer 3.500 euro. Inclusief ambtelijke kosten weegt dat niet op tegen de planschade zelf. Daarom is besloten de planschade maar uit te keren.