'Gedeeltelijke verplaatsing garagebedrijf Doornspijk toegestaan'

ELBURG Het college van burgemeester en wethouder van Elburg gaan deels akkoord met de concentratie van bedrijfsactiviteiten van garagebedrijf Karzijn in Doornspijk op het perceel Zuiderzeestraatweg 87 en 91 in Doornspijk. Aanleiding hiervoor betreft de vraag van het garagebedrijf om een principebesluit te nemen over het gedeeltelijk verplaatsen van het garagebedrijf. Volgens wethouder Jan Polinder (SGP) stelt het college hierbij wel de nodige voorwaarden: ,,Het gaat hier om een perceel met een gemeentelijk monument op een woonbestemming. Daarom is dit perceel gedeeltelijk beschikbaar voor het garagebedrijf."

Het garagebedrijf wil de verkoopactiviteiten van het perceel Zuiderzeestraatweg West 95 verplaatsen naar het perceel Zuiderzeestraatweg 87 in Doornspijk. Wethouder Jan Polinder geeft aan dat met het samenvoegen van alle bedrijfsactiviteiten op één locatie, eventuele overlast beter valt te vermijden: ,,Het parkeren van bezoekers zal plaats moeten vinden op het eigen terrein. Dit betekent dat de ruimte die verkoop van auto's in beslag neemt op het adres Zuiderzeestraatweg 95 wordt vervangen voor ruimte op het achtererf van het pand Zuiderzeestraatweg West 87. Een voorwaarde bij de verplaatsing betreft de afscherming van de gestalde auto's ten opzichte van het monument. Verder dient het pand zijn woonbestemming te behouden en niet, wat men heeft gevraagd, bij het garagebedrijf worden gevoegd."

In combinatie met deze gedeeltelijke verplaatsing zou een rechtstreekse ontsluiting van het verkeer van het bedrijf op de Rode Landsweg gewenst zijn. Daarbij sluit wethouder Jan Polinder niet uit dat er ook dan nog aanvullende maatrelen volgen om de overlast te bestrijden: ,,Mocht nu blijken dat de verplaatsing van het bedrijf onvoldoende effect heeft op de huidige parkeerproblematiek, dan overwegen we de instelling van een parkeerschijfzone aan de Zuiderzeestraatweg West."