Gait van de Renderklippen

Epe had een peerdemiddel uut evunnen umme in de belangstelling te komen. Aoveral deur bos en hei wègen veur ruiters anleggen, zodat 'ze' met vier voeten tegelieke op de gemeente ankomp. En dat doet ze dan ok. Vier dage lang. Mar noe bint ze bie de organisatie bange dat ze niet veur één mar veur wel tien gate tegelieke gevangen komp te zitten. Dat vindt ze bie de wilde vàrkes of. Ie zollen duzelig worden van de scha die daormee gelieke tred hölt. 't Is hoge op elopen. Want helemaole baovenin de koetse bie de intocht van de Vierdaagse zat diss ekeer gien Van der Hoeve. De burgemeester hef 't iunnig edaon bie veurzitter Jager en konsjorten. Die wilt d'r niet an dat een raster in 't bos neudig is umme de uutbraak van de wilde vàrkes te veurkomen. Ze daggen eerst nog dat ze zollen zwijnen deurdat de provincie gien geld beschikbaar stellen. Mar wat ze in Arem ene keer op pampier belaof dat maak ze ok waor, al zult ze daor in Heerde met betrekking tôt 't Ennerveld wel andere gedachten aover hebben. Dus die pongel kump de Silo van Bibo wel binnen. Een jaor of wat geleden liepen de grote jonges in de gestreepte pyama deur de Hoofdstraote en was 't ene grote kaalslag. Van der Hoeve hef toen samen met de provincie een schot veur de boeg ofevuurd. Nao de tied is 't wat rustiger. In 't bestirieden van 't kwaod zit schot zo-j zo denken. Mar umme gien risico te nemen dat 't in een bezunder eikeljaor weer mis geet, mut dat raster d'r dus komen. In de raod staot de koppen niet allemaole dezelfde kante uut. Gruun Links beveurbeeld argert zich blauw rechts en de VVD verwiet de burgemeester uut de eigen kringe V errekte Veul Doms. Daor zit vanzelf de meeste jonges die zich een peerd kunt veroorloven. Een gegeven peerd ma-j niet in de bek kieken, mar dat lig met een gegeven raster toch effies anders. D'r zit vanzelf twee kanten an 't verhaal. De veur- en de achterkante zeg Merie,. Mar dat bedoel ik niet. Bie een goed ofschot mut 't meugelijk waen umme 't probleem binnen de perken te hoillen. Ik kieke wel uut umme binnen 't raster te schrieven. Nee, ik zie nog niet dat ;'r ene de vinger opstik die dat varkentje wel effies zal wassen. Gek toch: waor veul varkes bint is de spoeling dun en waor veule peerde bint is de stroop dikke.In 't geval van Epe bint 't meer stekkelvàrkes. Althans, daor zet d'r nogal wat de stekkels aover op. Heb ule de intocht van de vierdaagse ezien? Wat een geweldig spektakel. Nee, dat mag vanzelf niet vot gaon nao een andere gemeente. Alderkeizers veule volk op 't darp. Mar dan mut mien toch wat van 't hàtte zeg Merie. Gien varkes meer op 't darp en nao ofloop toch een zwijneboel. Wat de peerde kwiet mutten kunt ze niet binnen hollen mar wat dat in de straoten van Epe achter löt is toch op zien minst strontvervelend. As of ze met die roosters al niet stront genog heb. Ze meug die borstelmesien wel ietsies fiener ofstellen. Vieges in Epe is prima, goed volk, mar peerdeviegen is van een ander niveau. Brenk niet as dank veur 't angenaam verpozen 't nette volk van Epe an 't blozen. De varkes in de bos: op 't darp gien zwijnenstal. Wel fratsen, gien flatsen. De groetenisse vanuut de Vriestaat Renderklippen.