• Wethouder Jan Aalbers, Evan Buytendijk, Patricia Dolman en Rob Philipsen.

    Dick van der Veen
  • Dick van der Veen

Eperholt gecertificeerd voor bosbeheer

EPE Epe is de eerste en enige gemeente in Nederland die het PEFC- keurmerk ontvangt voor duurzaam bosbeheer, waarbij de instandhouding van bos en biodiversiteit een speerpunt is. Wethouder Jan Aalbers ontvangt uit handen van Evan Buytendijk van de internationale keuringsinstantie het ingelijste certificaat.

Dick van der Veen

Bosbeheerder Rob Philipsen, die het gekozen beleid inhoud geeft, ontvangt van Patricia Dolman van PEFC een bordje dat als bewijs aan de gemeenteschuur mag worden bevestigd. Epe zette tussen 1914-1930 grote heide arealen om in bos. In totaal nu 760 hectare onder de noemer 'Eperholt.' Philipsen heeft internationale contacten die adviseren bij een goed beheer. Zo bijvoorbeeld over het inzetten van machines, waarvan 'de verkeerde' tot twintig procent van de bosbodem vernielen. ,,Bosbouwers kunnen door doen maar ook door laten resultaten bereiken. We streven naar een goede mix van dikke en dunne bomen in verschillende leeftijden. De resultaten ervan tekenen zich af. Pas over twee eeuwen kan het nageslacht de resultaten echt zien en beleven."

IJSTIJD Aalbers geeft aan dat de Veluwe na de laatste IJstijd een kale vlakte was met heideveld en stuifzand bij gebrek aan grondstoffen. Het is een verdienste van Philipsen en zijn voorgangers dat daarna zo'n mooi bos is ontstaan. We zijn blij dat we naast instanties als Staatsbosbeheer, Geldersch landschap en Natuurmonumenten als gemeente een eigen richting aan bosbeheer geven. Niet alleen grove dennen zie je staan, maar ook douglas, lariks, beuk en eik hebben een plek.

Epe oogst minder dan er aan bos bijkomt. Er is groot respect voor cultuurhistorische elementen met de focus op een optimale groeiplaats. Goede grond, ruimte en licht zijn essentiële elementen. 'Eperholt' toont een ruime variatie aan naald- en loofhout. Het streven is gericht op een recreatief aantrekkelijk bos met hoge natuurwaarden en aangepaste houtproductie. Er zijn wel diverse bedrijven en landgoedeigenaren die het certificaat ontvingen en overheden die interesse tonen.

HECTARE Epe daarentegen is tot nu toe de enige die echt 'doorgehakt' heeft. PEFC heeft bemoeienis met 300 miljoen hectare bossen over de gehele wereld. ,,We zijn de pioniersfase ontgroeid. Het omslagpunt ligt bij deelname van twaalf procent. Inmiddels zijn we de tien procent overstegen, waarna de kanteling internationaal zal plaatsvinden. Hoewel het certificaat mondiale erkenning heeft zijn de omstandigheden in de landen sterk verschillend en vereist keuring maatwerk. Die keuring slaat niet alleen op bomen,maar bosbessen, paddenstoelen en andere producten die zich in het bos bevinden wegen mee. Bijvoorbeeld degene waaruit geneesmiddelen worden gemaakt. In Epe groeien zelfs bosbessen in het heidegebied, hetgeen voor natuurkenners veelzeggend is. De wijze waarop Epemet waterwinning omgaat is dat eveneens. Maximaal 6 miljoen kuub onttrekken; compensatie via bezinking van water uit beken (retentie).