• Dick van der Veen

Epe eerste gemeente met certificaat duurzaam bosbeheer

EPE De gemeente Epe is de eerste in Nederland die vandaag het PEFC-keurmerk ontving voor duurzaam bosbeheer, waarbij de instandhouding van bos en biodiversiteit het speerpunt is. PEFC staat voor Programme For The Endorsement Of Forest Certification.

Dick van der Veen

Hert certificaat werd werd door Evan Buytendijk van PEFC uitgereikt aan wethouder Jan Aalbers. Hij en de keuringsinstantie maakten grote complimenten aan bosbeheer Rob Philipsen die al 36 jaar aan beter beheer van de gemeentebossen werkt en zich daarbij internationaal oriënteert.

Door het gemeentelijk bosbedrijf te toetsen aan de hoogste eisen van duurzaam bosbeheer wil het gemeentebestuur haar bijdrage voor een betere leefomgeving leveren. Er zijn in Nederland alleen bedrijven die het certificaat verwierven.

Zie voor uitvoerige informatie de papieren versie van Veluweland op 12 juli.