• Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg

Elburger Jaap Stremmelaar Lid in orde van Oranje Nassau

ELBURG Waarnemend burgemeester Harry Dijksma heeft dinsdag 20 juni een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jaap Stremmelaar uit Elburg. De plechtigheid vond plaats tijdens een algemene ledenvergadering van Vereniging Gemeenschapscentrum 't Huiken. Tijdens deze ledenvergadering nam Jaap Stremmelaar afscheid als bestuurslid van 't Huiken. Jaap Stremmelaar ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jaap Stremmelaar was vanaf 1 januari 1994 bestuurslid van 't Huiken. Als bestuurslid en bouwkundige had hij 'technische zaken' in zijn portefeuille. Hij was hèt aanspreekpunt als het ging om de technische installaties en alle overige bouwkundige voorzieningen. Bij de vele verbouwingen in de afgelopen jaren, was hij voor allen als een rots in de branding. Daarbij vertegenwoordigde hij 't Huiken richting gemeente, aannemers, uitvoerders, en technisch adviseurs op een accurate en adequate wijze. Mede door zijn jarenlange trouwe en belangeloze inzet voor 't Huiken kan de Elburger samenleving beschikken over een multifunctionele accommodatie om trots op te zijn.

Sinds 1999 is Jaap Stremmelaar ook vrijwilliger bij stichting De Tweede Mijl. Deze stichting heeft tot doel drugs- en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen en eenzamen gedurende drie dagen in de week op te vangen in haar inloophuis te Amsterdam. Ook dit vrijwilligerswerk deed en doet hij met veel betrokkenheid en liefde.

Waarnemend burgemeester Harry Dijksma prees Jaap Stremmelaar om zijn doorzettingsvermogen en omschreef Jaap Stremmelaar als 'buitengewoon actief, trouw, bescheiden, laagdrempelig, gemakkelijk in de omgang en in het leggen van contacten met iedereen" en als "iemand met een open oor en een open hart en met een groot hart voor in het bijzonder de zwakkeren in de samenleving'. De waarnemend burgemeester bedankte in zijn toespraak Jaap Stremmelaar hartelijk voor zijn jarenlange trouwe en belangeloze inzet als vrijwilliger voor 't Huiken en De Tweede Mijl. Ook sprak hij de wens en verwachting uit dat de inzet van Jaap Stremmelaar èn de Koninklijke waardering van die inzet, inspirerend zullen zijn voor reeds actieve vrijwilligers, voor 'nieuwe' vrijwilligers en voor de gemeenschap als geheel.