Doorgeefluik zoekt naar dagboeken

EPE/HEERDE - De Stichting Doorgeefluik is op zoek naar dagboeken die inwoners van Epe en Heerde hebben achtergelaten na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. ,,Ook aantekeningen, al dan niet uitvoerig, kunnen ons helpen bij het invullen van het plaatje", aldus het bestuur. De stichting wil via de uitgifte van een of meer boeken de gebeurtenissen tijdens deze oorlog in regionaal verband levendig houden. Dat beoogt ze tevens met een of meer exposities, waarbij nadrukkelijk samenwerking is gezocht met bestaande instanties in beide gemeenten.

Zo neemt men ook deel aan de tentoonstellingsactiviteiten die in mei in Epe en Heerde in het kader van 70 jaar Bevrijding plaats vinden. Inmiddels zijn enkele tientallen interviews gemaakt met inwoners die als al wat oudere kinderen de oorlogsjaren meemaakten. Daarbij kwamen unieke details aan de oppervlakte. ,,We nemen de oorlog zoveel mogelijk in chronologische volgorde op de schop. In een eerste boek staan we met name stil bij het uitbreken van de oorlog en wat dat los maakte. Al in de eerste dagen vielen slachtoffers uit onze gemeenten. We gaan in op de persoonlijke tragedies in gesprekken met familieleden´´. zegt Roel van Nek namens het stichtingsbestuur. Het Doorgeefluik werkt aan een power point-presentatie voor het onderwijs. ,,Ons primaire doel is uiteraard om de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog aan de jongeren kenbaar te maken. Weten van het verleden biedt geen garantie voor de toekomst, maar biedt je wel een completere bagage", zo is het uitgangspunt.

Eigen site

Inmiddels heeft de stichting een eigen site: www.hetdoorgeefluik.org Het is een eigentijds middel voor de inwoners van beide gemeenten om gegevens aan te dragen. Uiteraard kan dat ook via e-mail: persburo.veen@planet.nl De stichting is druk met het werven van fondsen. Het organiseren en uitvoeren van een tentoonstelling en het uitgeven van boeken is een kostbare aangelegenheid. De stichting hoopt dat meer organisaties, instellingen en particulieren het doel willen steunen. Ze kunnen een bijdrage over maken op bankrekening NL24RABO0180357589.

Foto: Lambert Konijnenberg weet veel van het drama bij 'zijn' Klementbrug.