• Lex van Lieshout

College Heerde wil nader onderzoek vliegroutes

HEERDE Burgemeester en wethouders van Heerde vragen staatsecretaris Dijkema om nog eens kritisch naar de vliegroutes voor vliegveld Lelystad te kijken. Het heeft daarbij het belang van de hele Veluwe op het oog. Daarbij staat dat van de gemeenschap, de natuur en de bezoekers voorop.

Dick van der Veen

Het college stelt grote maatschappelijke onrust vast hetgeen een integrale herziening op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk maakt. ,,Er ligt een grote provinciale opdracht klaar om de Veluwe op één te zetten. Een alternatieve route, voorgesteld door onder andere de Stedendriehoek, ontlast wel de gemeente Heerde maar niet de Veluwe. Veel sneller doorstijgen naar 4.500 meter kan de overlast al voor een groot deel wegnemen."

Heerde vraagt in eerste instantie om nader onderzoek. Al in 2014 gaf het aan dat het destijds uitgevoerde onderzoek (Milieu Effect Rapportage) incompleet was, daar waar duidelijkheid over de gevolgen van de route vanaf Wezep/Wapenveld ontbraken. Dat nader onderzoek wil ze alsnog zien uitgevoerd.

Daarnaast wordt de staatssecretaris gevraagd aandacht te hebben voor de kwaliteit van de Veluwe, waarbij het belang van de gemeenschap,de natuur en de bezoekers niet ondergeschikt mag zijn aan het economisch belang. Het gemeentebestuur wil contact leggen met andere Veluwse gemeenten om te kijken hoe ze invloed kunnen krijgen op de besluitvorming. Er wordt aansluiting gezocht bij de Stedendriehoek die ook actief met het onderwerp bezig is.