College Heerde: wegen goed onderhouden

HEERDE - In de begrotingsraad ontspint zich een aardige discussie tussen wethouder Gerrit van Dijk (VVd) en fractievoorzitter Siebren Buist (PvdA) over het wegenstelsel. Een brandend actueel thema. Buist denkt dat het vernieuwen van de Horsthoekerbeek waaraan hij woont alleen volgens schema noodzakelijk was, maar dat daaraan het noodzakelijkheidscriterium ontbreekt. ,,De weg had nog wel een paar jaar in de oude staat meegekund."door Dick van der VeenIn het kader van duurzaamheid zou verantwoord in een lagere categorie indelen onderhoud en geld besparen. De wethouder beklemtoont dat door vroegtijdig onderhoud veel hogere kosten achteraf worden voorkomen. Het CDA legt juist de nadruk op veiligheid daar waar op Eperweg en Brinklaan Heerde te hard wordt gereden alsmede op het kruispunt van de Kanaaldijk, Kerkstraat en Klapperdijk Wapenveld ,,Aan de Klapperdijk werken we; de overige wegen hebben de aandacht. We willen ook de toegang naar Memento Mori meenemen", zegt Van Dijk. Zorgen zijn er over de positie van Felua, onder meer bij GB/Boerenpartij die een verschuiving naar Hattem constateert. Het college ontkent dat. In het buitengebied wordt in de toekomst met plastic ook blik en drankverpakkingen ingezameld. Wat glas betreft is daar nog geen oplossing gevonden. MFA Oost De Heerd ligt met name bij D66/Groen Links zwaar op de maag. ,Te groot, teveel partners, teveel kansen op complicaties.' De wethouder geeft toe dat het overgangsbestuur geen succes was. , We gaan toe naar een zo klein mogelijk vast bestuur'. Het Me Culpa klinkt ook waar het een gebrek aan informatie aan de raad betreft. ,Maar ik had ook geen nieuwe ontwikkeling kunnen melden', zegt Van Dijk. Het opheffen van de Parkschool op 1 augustus 2015 maakt een herindeling van lokalen nodig. De wethouder gaat er over in gesprek met directeur Berend Redder van Pro. Ook is het van belang wat de kernpartners willen.VolledigD66/Groen Links vragen in een motie om Radio 794 hjet volledige bedrag uit te keren wat de gemeente daarvoor van het rijk ontvangt. Wethouder Pierik laat weten dat Heerde zich conformeert aan Epe die dat ook niet doet. De motie om zoals bedoelt 1,30 per huishouden uit te keren krijgt de steun van PvdA en GB/Boerenpartij, maar haalt het niet. ,,Er is geen geld voor nieuw beleid", aldus de wethouder. Eerdere afwijzing had niet te maken met de hoogte van de subsidie maar met het opnieuw voor een periode van vijf jaar als regionale zender te kunnen functioneren, zo wrijft men het college in. De helft van de Nederlandse gemeenten sluist het geld dat men ontvangt wel door en stopt het niet zoals Heerde deels in de algemene middelen. De omroep moet overeind blijven door 10.000 euro bij elkaar te scharrelen.Foto: Radio 794 is op zelfredzaamheid aangewezen.