• BDUmedia

Celstraf man uit 't Harde voor verwerven en bezitten kinderporno

'T HARDE De rechtbank in Zutphen heeft een 54-jarige man uit 't Harde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan 5 voorwaardelijk. Hij maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan het verwerven, verspreiden en in bezit hebben van kinderporno.

De man heeft volgens de rechtbank in een periode van 8 jaar een grote hoeveelheid kinderporno verworven en in zijn bezit gehad. Ook verspreidde hij 5 afbeeldingen. Daarnaast had de man 3 afbeeldingen van porno tussen mens en dier in zijn bezit. Uit het dossier bleek dat deze 3 afbeeldingen deel uitmaakten van een verzameling van 400 afbeeldingen waarop seksuele activiteiten tussen mensen en dieren zijn te zien.

ONDERZOEK In een brief schreef de man dat hij onderzoek doet naar geweld- en zedenmisdrijven, waaronder kinderpornografie. De man stelde dat hij er vanuit is gegaan dat het in voorraad hebben van kinderpornografisch materiaal in zijn geval is toegestaan, omdat het materiaal voor een wetenschappelijk doel wordt gebruikt. De rechtbank constateerde dat de man niet beschikte over een ontheffing voor het bezit van het materiaal voor wetenschappelijk onderzoek en vond het ook verder niet aannemelijk geworden dat de man het materiaal voor wetenschappelijk onderzoek in zijn bezit heeft gehad.

LAGERE STRAF De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 18 maanden en ging daarbij uit van dat de man op grote schaal kinderpornografisch materiaal verspreidde. De rechtbank vond dat niet bewezen. De rechtbank legde daarom een lagere straf op. Daarbij heeft de rechtbank gelet op de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. De rechtbank vond het verder van belang dat een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd om de kans dat de man in de toekomst opnieuw in de fout gaat te verminderen.