• Gemeente Elburg

Brandweer Elburg zoekt '7-tot-5'-types

ELBURG Burgemeester en opperbevelhebber van Brandweer Elburg, Harry Dijksma, heeft vandaag het startschot gegeven voor de nieuwe wervingscampagne van het Elburger brandweerkorps. Dat deed hij door de eerste informatiebrochure voor geïnteresseerde kandidaten en hun werkgevers te overhandigen aan Floris Kayim, directeur van de Kayim Group. Deze plaatselijke ondernemer werkte mee aan de totstandkoming van de brochure.

De campagne richt zich voor het eerst ook op de werkgevers in Elburg en heeft twee doelen. Behalve het vinden van nieuwe vrijwilligers wil de brandweer ook graag de band met het lokale bedrijfsleven versterken. Harry Dijksma: „Dat doen wij omdat we dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. Door natuurlijk verloop is de bezetting momenteel vooral tussen 7.00 en 17.00 uur minimaal. Juist mensen die in de gemeente Elburg werken, kunnen snel bij de kazerne zijn. Essentieel in noodsituaties, als elke seconde telt. Daarom doe ik een beroep op de werkgevers: geef personeel dat brandweervrijwilliger wil worden, daarvoor de ruimte. Want voor een veilig Elburg zijn we gezamenlijk verantwoordelijk!"

KENNIS De korpsleiding wil ook graag in gesprek met de werkgevers, om hen te laten zien welke voordelen de samenwerking kan opleveren. „Zo brengen brandweermensen belangrijke kennis op het gebied van BHV en brandpreventie met zich mee. Daarnaast levert een oefensessie op het eigen bedrijfsterrein vaak een leuke en leerzame avond op."

INFORMATIE Om werkgevers en geïnteresseerden een goede indruk te geven van het brandweervak, organiseert de brandweer twee informatieavonden. Woensdag 30 augustus voor de plaatselijke ondernemers en maandag 4 september voor potentiële vrijwilligers. Harry Dijksma: "Tijdens deze avonden bieden we een boeiend programma waarbij we niet alleen heel veel vertellen, maar we laten bezoekers ook beleven wat het werk van de brandweer inhoudt. Werkgevers en werknemers zijn van harte welkom in onze kazerne."

Wie de informatiebrochure graag wil ontvangen, kan deze aanvragen via a.bruijnes@vnog.nl.