• Marc Satijn

Betere toegankelijkheid gehandicapten Heerde

HEERDE De gemeenteraad van Heerde heeft met 11 tegen 6 stemmen een motie aanvaard die aanstuurt op betere toegankelijkheid van (openbare) gebouwen voor gehandicapten. Alleen VVD en CDA stemden tegen. Ze zijn van mening dat in het bestaande beleid al voldoende garanties liggen opgesloten.

Dick van der Veen

In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen. Gemeentebelangen/BP, die zich toen tegen verklaarde, ging nu mee met PvdA, D66/Groen Links en CU/SGP waardoor een ruime meerderheid ontstond. Het college krijgt opdracht om dit jaar een inventarisatie van de toegankelijkheid te houden van alle gemeentelijke gebouwen en degene waarover het zeggenschap heeft. Samen met onder andere de Winkeliersverenigingen en het Platform Gehandicapten moet men zich buigen over de toegankelijkheid van de andere gebouwen in de gemeente. Aansturen op goede toegang tot alle winkels en horecagelegenheden voor iedereen. Bij toekomstige projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever of subsidieverstrekker fungeert, moet toegankelijkheid als eis worden gesteld. Bij aanvraag van bouwvergunningen geldt evenzeer aandacht voor algemene toegankelijkheid.