• Nuborgh College Oostenlicht

Ambelt scoort honderd procent op Nuborgh

ELBURG Op het Nuborgh College Oostenlicht was donderdag de diploma-uitreiking van de basisberoepsgerichte leerweg. En het slagingspercentage mocht er wezen. Maar liefst 99 procent van de examenkandidaten verliet die avond de school met een vmbo-diploma. Bijzonder was dat er dit jaar voor het eerst ook een groep Ambelt-leerlingen examen deed op Oostenlicht. Deze samenwerking tussen Nuborgh en Ambelt pakte heel goed uit. Alle leerlingen behaalden het diploma, met daarbij ook nog eens hoge cijfers. Ook binnen het leerwerktraject haalden alle leerlingen hun diploma.

Locatiedirecteur Wilco Leeflang was dan ook erg tevreden met deze uitslagen: ,,We zijn heel blij met onze geslaagde leerlingen en uiteraard wil ik ze allemaal van harte feliciteren met dit goede resultaat. Dat de samenwerking met de Ambelt zo goed uitpakt, stemt mij extra tevreden. Het laat zien dat het heel goed mogelijk is om als reguliere school leerlingen van het speciaal onderwijs op te vangen."

JUNIOR COLLEGE Het Nuborgh College gaat dan ook verder met dit soort samenwerkingen. Zo wordt er op dit moment heel hard gewerkt aan de vorming van een Junior College in Nunspeet. Dit is een samenwerking met de Dr. A. Verschoorschool. Verder zullen er ook in het komende jaar ongeveer twintig leerlingen uit het speciaal onderwijs in de bovenbouw van Oostenlicht onderwijs volgen. ,,De mooie examenresultaten geven een extra stimulans om hiermee door te gaan. Zowel in Nunspeet, waar het komende schooljaar het Junior College zal starten, als in Elburg waar we op het Oostenlicht deze leerlingen opvangen in speciale kleinschalige groepen", aldus Leeflang.

Ook voor alle andere leerwegen op Oostenlicht waren de percentages prima. De kaderberoepsgerichte leerweg scoorde 96 procent geslaagden en in de gemengde-/theoretische leerweg behaalde 98 procent een diploma. ,,Dat zijn uitstekende scores die boven het landelijke gemiddelde liggen'', aldus Leeflang. ,,Al het personeel dat aan dit succes heeft bijgedragen, wil ik complimenteren met dit resultaat. Of het nu gaat om docenten of om onderwijsondersteunend personeel."