Afdeling Beheer gemeente Elburg opnieuw VCA gecertificeerd

ELBURG De afdeling Beheer van de gemeente Elburg is voor de komende drie jaar opnieuw VCA gecertificeerd. VCA staat voor VGM Checklist aannemers en VGM voor Veiligheid Gezondheid en Milieu. Deze checklist betreft een uitgebreide vragenlijst die de gemeente en de controlerende instantie gebruiken als doorlichting- en screeningsysteem. Wethouder Henk Wessel (AB) onderstreept het belang van deze certificering: "Dit past uitstekend in het beeld dat de gemeente wil uitstralen, dat we een professionele en bedrijfsmatige organisatie voeren. Slechts een beperkt aantal gemeenten in Nederland, waarvan drie in Gelderland, hebben dit certificaat en daar ben ik best trots op."

De VCA-certificering is een systeem waarmee bedrijven objectief en structureel worden getoetst op hun VGM-beheersysteem. Het is bedoeld om het bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Het certificaat geeft niet alleen aan dat de afdeling op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aan alle eisen voldoet, het toont tevens aan dat de werkprocessen op een kwalitatief goede en professionele manier zijn ingericht.

De buitendienst van de gemeente Elburg is sinds 2006 in het bezit van het VCA certificaat. Elke drie jaar vindt door een onafhankelijk instituut een toetsing plaats of nog aan alle voorwaarden van de certificering wordt voldaan.