• Gemeente Nunspeet
  • Archief foto BDU Media

Aanleg Oostelijke rondweg Nunspeet van start

NUNSPEET De voorbereidende werkzaamheden voor de Oostelijke rondweg in Nunspeet zijn gestart. Verantwoordelijke wethouders Leen van der Maas en Jaap Groothuis hebben de werkzaamheden in gang gezet.

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 7 juni besloten de door het college van burgemeester en wethouders gevraagde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg en het gebruik van bedrijventerrein De Kolk en de Oostelijke rondweg te verlenen.

Ondanks het feit dat de vergunning nog niet onherroepelijk is, wil de gemeente alles doen binnen de wettelijke kaders om de overlast voor de wijk Oenenburg te verminderen. Daarom wordt er nu een daadwerkelijke start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden aan de rondweg buiten het Natura 2000 gebied. Voor dit deel van de rondweg zullen de contouren van de rondweg dan ook binnenkort zichtbaar zijn.

Op dit moment worden ook de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het zuidelijk tracé, zodat ook medio september met deze werkzaamheden kan worden begonnen.