• Lex van Lieshout

66.000 euro voor aanpak armoede kinderen

OLDEBROEK De gemeente Oldebroek heeft extra budget van het Rijk gekregen om armoede, onder met name kinderen, effectief aan te pakken. Het gaat om een bedrag van bijna 66.000 euro. Het college van B&W heeft besloten dit extra geld in te zetten voor het verhogen van de activiteitenbijdrage, het verhogen van het budget voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en voor het jaarlijks organiseren van een zomerkamp voor basisschoolleerlingen.

De activiteitenbijdrage voor kinderen is verhoogd. In plaats van 300 euro krijgen kinderen uit minimagezinnen nu 400 euro van de gemeente. Het bedrag voor volwassenen is van 75 euro naar 100 euro gegaan. De activiteitenbijdrage is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en scholing. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van (sport)kleding, kosten van een schoolreisje en schoolmaterialen, de ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten en abonnementen op bijvoorbeeld de bibliotheek.

Tachtig kinderen in plaats van zestig kinderen kunnen nu een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen vanwege de financiële situatie van hun ouders, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van 225 euro per jaar per kind.

JEUGDCULTUURFONDS Ook kunnen vanaf dit jaar meer kinderen gebruikmaken van het Jeugdcultuurfonds, 45 in plaats van 15. Deelname aan het Jeugdcultuurfonds houdt in dat de gemeente een bedrag van 450 euro per kind per jaar beschikbaar stelt. Met dit bedrag kan bijvoorbeeld de contributie van een muziekvereniging of de kosten van muziek- of danslessen worden betaald. Het Jeugdcultuurfonds maakt het geld rechtstreeks over aan de aanbieder van culturele diensten.

ZOMERKAMP Het zomerkamp wordt georganiseerd door Goed Bezig voor kinderen waar thuis geen of weinig geld is om leuke dingen te doen in de vakantie. Goed Bezig krijgt hiervoor jaarlijks een bijdrage vanuit de gemeente. Tijdens het zomerkamp worden buitenactiviteiten georganiseerd en kunnen kinderen samen spelen en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen. De activiteiten worden aangeboden in de eerste week van de schoolvakantie. Afgelopen editie hebben 30 kinderen met veel plezier deelgenomen.