Gait van de Renderklippen

Echtgenotes ze-k dat ze onmisbaar bint en wat ik d'r töt noe toe ok van ezeg hebbe: 't is gewoon niet anders. Merie ging drie dagen met eur olde collegaas, allemaole aover de holdbaarheidsdaotum za-k mar zeggen, een lang weekend nao een huussien in Drenthe. Of ik mien wel redden konne? Hef niks te betekenen, ie gaot mar mooi….Vief tel naodat ik 't spul uutezwaaid hadde kreeg ik de eerste tik. Terug 't hofpad aover en weer nao binnen umme mien met de hond van Annegien te bemuuien. Een aldergloepens lief dier met streken. Nao binnen….Nou nee, effies niet. Want a-j nao buten stiefelt en de sleutels op 't anrecht laot liggen dan sluut ie oezelf mooi buten. In dit geval kon Knelis de buurman mien uut de narigheid helpen. Merie mos is weten. Mar Merie mos een hele hoop meer niet weten van wat zich of hef espeuld in die paar dage. De kop d'r bie hollen Gait. Gewoon effies ofstand nemen en de krante uut de busse halen. Donders….De brievenbusse waor as die in estop wordt mu-j met een ampàtte sleutel lös doen. En waor hank dat dink? Ik hebbe 't hele huus op de kop ezet en 't stuk iezer niet evunden. 's Middags brenk wule de krante nao de andere kante. Mooi niet dus. Knelis en Mina bleven dus ok zonder informatie aover 't wereld niejs van de Vriestaat Renderklippen en de umgeving. Umme 't èten hoeven ik mien niet druk te maken. Dat had Merie kloaor ezet in de magnetron en klaor is Kees. Mar deksels. Hoeveule minuten mut dat spul d'r in? Allemaole getallen waor a-j op kunt drukken. En was 't noe vief minuten of vieftiene? Ik nam 't zekere veur 't onzekere. Half gaar is ok niks. Dus vieftien minuten. Op welke stand? Op 't briefien stun iets van zes of was 't un umgekeerde zes? Dat Merie ok niet bèter hef leren schrieven. Ik heb negen an ehollen. 't Zal tien minuten eduurd hebben en toen in ene keer een knal binnen in dat dink. Ie wil 't niet weten. Wa-k zagge was ene grote pruttel van binnen. Ik denke zoiets as wat ontsteet as ze kisten met tomaten van de vrachwagen op de snelweg laot vallen a wanneer 't dink vol gas gif. Och mensen lieve. Ikke 't dink lös en griepen wat d'r te griepen viel. Dat was niet veule. Alderkeizers wat heite. 't Duren mar effies of ik hadde een flinke blaor op de duum en de rest van de vingers kwamen ok niet schadevrie uut 't opwarmingsapperaat. Wat een geklongel. As kort verband vriewilliger wis ik daor wel raod mee. Niet de wekker zetten. Dat dut Merie. Dus met een gerust hàtte onder de wolle. Ik word vanzelf op tied wakker. Mar deur al 't gemattel waor ik ule de helfte nog niet van verteld hebbe viel dat tegen. Ik heuren arges in de varte janken. Dat kon Merie niet wèèn. Nee, mar wel Bouffon van Annegien. Ik keke op de wekker. Kats verslaopen. Negen uur. De hond verhongerd en een gat in de dag eslaopen. Ik vleuge aoverende. Iets te schielijk denk ik. Want ik sleuge met 't heuf tegen een balk en dan kan ik ule verzekeren hef 't heuf kopzeerte. Een bult zo groot dat ik de pette met de schoenlèpel op mutte zetten. En daor stao ik dan weer an de weg umme de vrouwe op te wachten. Hoe mut ik die pleister en die bult verklaoren?'t Veurnaamnste is dat zee d'r an kump riejen. Mien devies: Merie d'r altied bie!.

GAIT