• Toren Dorpskerk tijdloos

    Wim van 't Einde
  • Veel mensen zullen het niet meteen zien

    Wim van 't Einde
  • De wijzerplaat en verlichting worden opgeknapt

    Wim van 't Einde

Toren Vaassense Dorpskerk tijdloos

03-09-2016, 10:41 | Lezersnieuws | Wim van 't Einde

De restauratie van de toren van de Vaassense Dorpskerk is van start gegaan. Het eerste dat daarvan zichtbaar is, is dat afgelopen vrijdag het uurwerk van de toren is verwijderd. Daardoor is er de komende weken geen tijdsaanduiding zichtbaar. Het uurwerk wordt gereviseerd en de verlichting en de wijzerplaten worden vernieuwd. Het werk wordt uitgevoerd door Royal Eijsbouts uit Asten. Gedurende de werkzaamheden blijven de klokken echter wel normaal luiden. De restauratie van het uurwerk wordt mede mogelijk gemaakt door een gift uit het Rabofonds Noord Veluwe.

Ondanks dat de kerkrentmeesters van de Dorpskerk nog een kleine veertigduizend euro tekort komen hebben ze toch besloten te starten met de renovatie. Langer wachten leidt tot hogere kosten en de problemen met de toren worden er niet minder van. Ook verwachten zij nog bijdragen uit een aantal fondsen die zijn aangeschreven. Daarnaast zijn ze ook blij met de vele giften van particulieren van binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap. Iedereen die dat wil kan zijn of haar bijdrage storten op rekeningnummer NL62 RABO 0364 4497 64 van de Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk. De stichting is geregistreerd als culturele ANBI en daarmee is uw bijdrage extra aftrekbaar van de belasting.