• Johan Driessen heet het 400e clublid Tjerk Heeringa (links) welkom.

    Patrick Blom
  • Lynn van ’t Ende meldde zich aan als 100e jeugdlid en werd in het zonnetje gezet door Roger ten Brinke (rechts) en Johan Driessen.

    Patrick Blom

Tennisclub Hattem heet 400e lid welkom

21-07-2017, 12:10 | Lezersnieuws | Hans Lambrechts

De Tennisclub Hattem heeft deze week het 400e lid en 100e jeugdlid welkom geheten. Tjerk Heeringa zorgde er met zijn aanmelding voor dat het totale ledental naar 400 steeg en Lynn van 't Ende werd als 100e jeugdlid in de administratie bijgeschreven.

Beiden bezochten de eerder dit jaar gehouden Open Dag van de TCH en de tennisvonk sloeg daar op hen over. Ze gaven zich op voor een paar proeflessen en besloten vervolgens officieel lid te worden. Tjerk en Lynn werden deze week op sportpark de Konijnenberg in het zonnetje gezet en kregen van hun nieuwe club een fraai clubshirt cadeau.

Buurtsportcoach

Rond de Open Dag werden ook nog verschillende tennisactiviteiten voor de jeugd georganiseerd in samenwerking met buurtsportcoach Jesse Terpstra. Terpstra vindt het belangrijk dat jongeren en ouderen vaker (gezond) bewegen en werkt daarbij nauw samen met lokale sportverenigingen.

Voorzitter Johan Driessen heeft goede hoop dat de Tennisclub Hattem er in slaagt het ledental verder te laten groeien, waarbij de blik zowel op jongeren als volwassenen wordt gericht.