Passage Wezep/ Hattemerbroek: De krijgsmachtpredikant

09-10-2017, 19:50 | Lezersnieuws | Passage afdeling Wezep/ Hattemerbroek.

Op maandagavond 20 november 2017 komen de leden van Passage Wezep/ Hattemerbroek om 19.45uur bijeen in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep. Het onderwerp, dat op deze afdelingsbijeenkomst wordt besproken is het werk van de krijgsmachtpredikant. Spreker is ds. A. Zweers. Ds. Zweers is als krijgsmachtpredikant werkzaam bij de Dienst Geestelijke Verzorging van onze krijgsmacht, waar hij samenwerkt met rooms-katholieke, humanistische, joodse,hindoe en islamitische collega's. Ds. Zweers begeleidt militairen waar ze ook gaan op oefening of op militaire missie. Ook op de kazerne is er contact met de militairen. Ds. Zweers vertelt over zijn werk en over zijn ervaringen.