• Overhandiging certificaat

    Rood-Wit
  • Vele leden aanwezig

    Rood-Wit

Korfbalvereniging Rood-Wit uit Wezep behaald Arbitrageproof Certificaat

23-05-2016, 20:31 | Lezersnieuws | KV Rood-Wit

Donderdag 19 mei heeft korfbalvereniging ROOD-WIT uit Wezep het Arbitrageproof Certificaat ontvangen uit handen van KNKV afgevaardigde Hendrik-Jan Brandsma.

Deze was speciaal voor deze gelegenheid naar Wezep afgereisd om Rood-Wit te certificeren. Onder belangstelling van vele leden hield hij een korte toespraak waarin hij uiteenzette aan welke voorwaarden Rood-Wit heeft moeten voldoen om dit certificaat te bemachtigen en wat de doelstelling is van de korfbalbond met deze certificering.

Samen gevat houdt dit in dat een korfbal vereniging een duidelijk, door de algemene ledenvergadering goedgekeurd plan heeft. In dit plan is opgenomen dat er voldoende leden opgeleid worden tot gecertificeerde (jeugd)scheidsrechters, alle leden ouder dan 15 jaar het spelregelbewijs halen en er een afgevaardigde is binnen de vereniging die verantwoordelijk is voor de scheidsrechterszaken en hiervoor ook verantwoording aflegt aan het bestuur. Dit alles moet leiden tot meer sportiviteit en respect op de velden en het verhogen van de spelvreugde voor een ieder die bij de wedstrijden betrokken is.

Dat Rood-Wit terecht trots kan zijn op deze certificering blijkt wel uit het feit dat zij de derde vereniging in het land en de eerste vereniging in de regio is, die dit certificaat krijgt uitgereikt. Voorzitter Wim Jansen heeft het certificaat in ontvangst genomen, waarna scheidsrechterscoördinator Herman Krooneman de scheidsrechters van Rood-Wit, KNKV examinator en opleider Henk Meuleman en verenigingsbegeleider Eric Schoonhoven bedankte voor de inzet om dit certificaat te halen.

In de kantine werd het certificaat officieel ondertekent, waarna deze een mooi plaatsje aan de muur heeft gekregen.