• Hof van Blom

    PvdA Hattem

Initiatief Partij van de Arbeid door hele gemeenteraad overgenomen!

13-07-2016, 00:30 | Lezersnieuws | PvdA Hattem

In de raadsvergadering van maandagavond 11 juli heeft de gemeenteraad van de gemeente Hattem unaniem ingestemd met een initiatief van de PvdA ten aanzien van de locatie Hof van Blom. Met de PvdA aan het roer heeft de hele gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen zich in te spannen voor de realisering van de woonzorgzone met verpleegplekken. Ook heeft zij het College gevraagd vastberadenheid uit te stralen.

De bijbehorende motie is een mooi gezamenlijk gebaar om te bewerkstelligen dat er alles aan wordt gedaan om op het nu braak liggende terrein van de Hof van Blom, een woonzorgzone gerealiseerd te krijgen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig om in te kunnen schatten dat het aantal zware verpleegzorgplekken met behandeling, vanwege de toename van dementie niet zal afnemen. Er is al een tekort aan zware verpleeghuisplekken met behandeling en de vraag naar deze zware vorm van zorg blijft zeker tot 2030 stijgen. Dit is een groep mensen die niet meer thuis kan wonen en behoefte heeft aan een beschermde woonomgeving in de buurt van vrienden en familie.

Daarnaast zal ook tot zeker 2035 in Hattem meer ouderenhuisvesting, dan gemiddeld in Nederland, nodig zijn omdat de vergrijzing in Hattem ook een sterker stijgende lijn laat zien dan elders.

De motie geeft klip en klaar aan wat er op korte termijn van het College van Burgemeester en Wethouders wordt verwacht:

• Alles in het werk te stellen om de huidige locatie te behouden voor de woonzorgzone\

• In gesprek te gaan met het Zorgkantoor om de toekomstige zorgbehoefte boven tafel te krijgen

• Dat zij in gesprek gaat met de Vrienden van de Hof van Blom, de huisartsen, Triada, de Bibliotheek en overige partners om de woonzorgzone te ontwikkelen

En zo is er nog een aantal punten benoemd. Wie belangstelling heeft voor de volledige tekst van de motie en de overwegingen die daarbij nog zijn aangedragen kan deze terugvinden op de site van de Partij van de Arbeid. (www.hattem.pvda.nl )