• Natuurbegrafenis op 'Reiderwolde' Groningen

Gelders beleid natuurbegraven tornt aan grondrechten minderheden

02-11-2015, 16:41 | Lezersnieuws | A.P.H. Stuyling de Lange

Gelderse gedeputeerde Josan Meijers wil dat nabestaanden en bezoekers van natuurbegraafplaatsen het voortaan doen zonder ceremoniële ruimte, verlichting, parkeervoorzieningen en andere faciliteiten voor natuurbegraven. Het bijzetten van urnen op natuurbegraafplaatsen wil de gedeputeerde verbieden. De grafdichtheid wordt gedecimeerd. Stuk voor stuk vergaande voorstellen waarmee de gedeputeerde tornt aan de fundamentele rechten van kleine minderheden.

De voorstellen van de gedeputeerde staan haaks op de huidige natuurbegraafpraktijk, waar gebouwde voorzieningen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat deze worden verwijderd bij het sluiten van de natuurbegraafplaats. Ook kunnen op bestaande natuurbegraafplaatsen urnen worden bijgezet en mag er 'royaal' worden begraven.

Door de voorstellen wordt het praktisch onmogelijk om een dierbare op een passende wijze te begraven, te gedenken en te bezoeken. Ook wordt het financieel onmogelijk om een natuurbegraafplaats te ontwikkelen en exploiteren, doordat er geen urnen meer mogen worden bijgezet en er nog slechts 'mondjesmaat' mag worden begraven. De bestaande begraafcapaciteit is hierdoor binnen enkele decennia verbruikt.

Vooral mensen die vanuit hun levensovertuiging of geloof kiezen voor een graf in de natuur of eeuwige grafrust worden de dupe van het voorgestelde beleid. Zij kunnen immers niet terecht op een traditionele begraafplaats waar geen natuur is en waar vrijwel altijd wordt geruimd.

Het voorstel van de gedeputeerde staat hierdoor op gespannen voet met artikel 6 Grondwet, dat een ieder het recht geeft om zijn of haar godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden. Begraven in de natuur en eeuwige grafrust zijn zulke 'vrije uitingen' die slechts bij hoge uitzondering mogen worden beperkt.

Het voorstel van de gedeputeerde staat ook op gespannen voet met het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet. Andere groeperingen in Nederland - zoals de Joodse en de Islamitische gemeenschap - beschikken over goed geoutilleerde begraafplaatsen, waar volgens de regels van het geloof kan worden begraven en waar eeuwige grafrust heerst. Niet valt in te zien waarom de gedeputeerde deze grondrechten onthoudt aan een groeiende groep Christenen en landgenoten met een natuurbewuste levensovertuiging.

Binnenkort bespreken provinciale Staten het voorstel van de gedeputeerde. Het is te hopen dat de Staten ook oog hebben voor de grondwettelijke aspecten van het voorgestelde natuurbegraafplaatsbeleid.