• Historisch urnenveld bij Haelen

Geen asurnen meer op natuurbegraafplaatsen Gelderland

22-10-2015, 17:21 | Lezersnieuws | A.P.H. Stuyling de Lange

Gedeputeerde Josan Meijers wil het bijzetten van asurnen op Gelderse natuurbegraafplaatsen verbieden. Dit blijkt uit de concept beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen van 8 september. Het verbieden van asurnen staat haaks op de huidige praktijk waarbij op natuurbegraafplaatsen ook asurnen worden bijgezet. Behalve het bijzetten van asurnen legt de gedeputeerde ook het begraven zelf aan banden door in het natuurnetwerk nog maar een handjevol graven toe te staan. De gedeputeerde creëert hiermee een verdienmodel waarmee geen enkele exploitant uit de voeten kan en zet lopende natuurbegraafplaatsinitiatieven op losse schroeven. Als de beleidsnotitie niet wordt aangepast komt de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen stil te staan. De liefhebbers van natuurbegraven worden hiervan de dupe.

Het verbod op asurnen in natuurbegraafplaatsen staat haaks op het Alterra-rapport 'Terug naar de Natuur.' Dit rapport concludeert dat de milieueffecten van asurnen verwaarloosbaar zijn - ook als een afbreekbare urn wordt gebruikt. Ook de natuureffecten zijn zodanig beperkt dat er zonder bezwaar 150 - 350 urnen per hectare kunnen worden bijgezet.

Tegen het bijzetten van asurnen in natuur bestaat dus weinig bezwaar, zeker wanneer dit ten dienste staat van het ontwikkelen van nieuwe natuur in de groene ontwikkelingszones. Ook daar mogen van de gedeputeerde echter geen asurnen meer worden bijgezet 'aangezien het op een natuurbegraafplaats om begraven gaat' - een formeel argument dat in strijd is met de jarenlange praktijk.

De gedeputeerde komt als eerste met zware restricties voor natuurbegraven. Ze verwacht dat andere provincies haar zullen volgen in dit ontmoedigingsbeleid. Als dit gebeurt krijgt de consument een groot probleem. Door het stijgende sterftecijfer neemt de vraag naar natuurbegraven de komende jaren fors toe. Als er geen natuurbegraafplaatsen bijkomen is er binnen enkele decennia geen natuurgraf meer te krijgen en kan er geen urn meer worden bijgezet in de natuur.

De gedeputeerde doet er daarom verstandig aan om de boycot op natuurbegraven zo snel mogelijk op te heffen en het bijzetten van asurnen en een hogere grafdichtheid in natuur toe te staan. Hiermee behoudt natuurbegraven zijn aantrekkelijkheid als verdienmodel voor particuliere exploitanten en kunnen landgoederen en ander cultuurgoed passend worden onderhouden en opengesteld. Hiermee zijn behalve de liefhebbers van natuurbegraven ook de recreant en de liefhebbers van cultuurhistorie gediend.