• Bestuurssecretaris Elianne Korevaar overhandigt het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Elburg aan lijsttrekker Willem Krooneman.

    Renko Steenbeek

ChristenUnie Elburg maakt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend

25-11-2017, 14:00 | Lezersnieuws | ChristenUnie Elburg

Tijdens de ledenvergadering van 23 november hebben de leden van ChristenUnie Elburg de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is huidig wethouder Willem Krooneman.

Willem Krooneman is al langere tijd de vertegenwoordiger van de lokale ChristenUnie in het college en voor veel inwoners een bekend gezicht. Op sociaal maatschappelijk gebied maakt hij zich sterk voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen, sport, onderwijs en jeugd.

Willem Krooneman: "Iedere dag mag ik vanuit de visie van de ChristenUnie iets betekenen voor onze gemeente; opkomen voor mensen die extra steun nodig hebben, inwoners betrekken bij onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en zorgdragen voor Gods schepping. Ook de komende vier jaar zet ik mij hier graag vol overtuiging voor in!"

De top van de lijst bestaat verder uit een mix van bestaande en nieuwe kandidaten. Op plek 2 en 3 staan huidig fractievoorzitter Han Dickhof en raadslid Arie van Dijk. Beiden zijn doorgewinterd in de lokale politiek en sterk op sociaal en financieel vlak. De nummers 4 en 5 op de lijst worden gevuld met nieuw talent. Maroeska Veldkamp is al eerder actief geweest in de lokale politiek en heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. Jannine van der Pol heeft een achtergrond in het onderwijs en is landelijk actief bij de ChristenUnie betrokken.

De huidige raadsleden Benny Bosman en Erik Jansen hebben ervoor gekozen niet op een direct verkiesbare plaats te staan.

Bestuursvoorzitter Eveline Spronk: "Onze kandidaten brengen allemaal hun eigen kwaliteiten mee om het beste voor de gemeente Elburg te bereiken. Samen maken zij zich sterk voor dat wat onze inwoners waardevol vinden. Met deze vertegenwoordigers, uit alle kernen van de gemeente Elburg, moet dat zeker gaan lukken!"

Het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Elburg laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Iedereen is waardevol en heeft iets bij te dragen in onze samenleving. De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn beschikbaar op https://elburg.christenunie.nl.