• CDA fractievoorzitter Teun Juk

    Henri van der Beek

CDA Hattem wil raadsenquête over bedrijvenpark H2O

23-08-2015, 00:00 | Lezersnieuws | Teun Juk

Hattem- Tijdens de donderdag jl. gehouden extra raadsvergadering over het bedrijvenpark H2O heeft CDA fractievoorzitter Teun Juk gepleit voor een raadsenquête of rekenkameronderzoek naar het bedrijvenpark H2O. Teun Juk: "Voor onze gemeente ligt hier een groot financieel risico. Als het fout gaat, dan kan dit per gemeente € 13 miljoen kosten. Vandaar ook dat wij er boven op zitten. Onze fractie heeft veel vragen over het gevoerde beleid in de afgelopen jaren". Het CDA wil de enquête of het onderzoek het liefst samen doen met de raden van de twee andere gemeenten. Zo moet duidelijk worden hoe de verschillende gemeenten en individuele personen in dit dossier hebben geopereerd. Teun Juk: "Ik wil weten hoe het precies zit. Onze inwoners hebben daar recht op. We moeten lessen leren uit het verleden. Daarnaast moeten we alles op alles zetten om van het bedrijvenpark H2O een succes te maken. Dat kan het beste als onderdeel van de economische regio Zwolle.

Verder wil het CDA dat met spoed uitvoering wordt geven aan de nieuwe bestuursstructuur van de BV Hattemerbroek. De functie van lid van de raad van commissarissen moet niet langer door wethouders uit de deelnemende gemeenten, maar door externe deskundigen worden ingevuld. Teun Juk: "De politiek hoort hier niet thuis. De drie wethouders moeten zo snel als mogelijk weer terug in hun eigen rol. Dit voorkomt belangen verstrengeling. Ik weet dat onze Hattemse wethouder het hier van harte mee eens is". Verder moet de huidige raad van commissarissen zo snel als mogelijk een nieuwe directeur/verkoper aan stellen. Deze moet onmiddellijk aan de slag met het verplaatsen van Euroma naar het Hattemse plandeel. De noodzakelijke en afgesproken bestemmingsplanwijzigingen in het kader van het Vernieuwd Perspectief moeten zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraden ter vaststelling worden aangeboden. Ook wordt gepleit voor de snelle aanleg van een nieuwe afslag naar de A28. Het CDA is bereid indien nodig daarvoor extra financiële middelen ter beschikking te stellen dan wel een garantstelling te verlenen. Tot slot dringt het CDA aan op een adequate en (gelijk)tijdige informatievoorziening richting alle betrokken gemeenteraden. Teun Juk: "De drie colleges zijn aan zet. Niet het eigen gemeentelijke belang, maar het belang van H2O dient voorop te staan. Er rust een grote financiële verantwoordelijkheid op hun schouders. Ik hoop dat ze de kansen die er zijn weten te benutten, zeker nu het economisch weer wat beter gaat".