Ambacht molenaar: UNESCO Immaterieel erfgoed?

07-12-2017, 11:00 | Lezersnieuws | molen de Fortuin

Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van molenaar op wind- en watermolens voorgedragen voor de Representatieve Lijst van het UNESCO verdrag inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, Vereniging De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland hebben gezamenlijk deze voordracht voorbereid.

Op 6 of 7 december wordt bekend of het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea, het besluit heeft genomen het ambacht in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst.  

Het ambacht van wind- en watermolenaar is ons immaterieel erfgoed.

Met immaterieel erfgoed hebben wij allemaal in ons dagelijks leven te maken. Het is levend erfgoed, omdat het in de harten, hoofden en handen van mensen leeft.

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen verleden, heden en toekomst.

Zo ook het ambacht van wind- en watermolenaar. Door erkenning als immaterieel erfgoed willen we het ambacht beschermen en behouden voor de toekomst.

Plaatsing op de internationale UNESCO lijst levert ook extra aandacht op. .

Het molenaarsambacht wordt er figuurlijk door in het zonnetje gezet. Het geeft de molenaars een steun in de rug voor het vele werk dat zij verrichten en verhoogt het bewustzijn dat een molen niet kan zonder molenaar. Ten slotte vestigt het de aandacht op de belangeloze inzet van al die talloze vrijwilligers die activiteiten ontplooien ten behoeve van dit bijzondere ambacht, dat zozeer met Nederland is verbonden. Het geeft ook hen erkenning.

En komt het ambacht op de lijst dan zal de Nationale Molendag 2018 in het teken staan van het immaterieel erfgoed, dat wil zeggen, de kennis en de vaardigheden om een molen draaiend in bedrijf te houden.

Als in Zuid-Korea, het besluit genomen wordt het ambacht in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst, worden in Nederland alle molens, dus ook De Fortuin in Hattem in de vreugd gezet. De molen blijft tot zondag 10 december met de wieken in deze stand staan. Daarnaast zullen de molenaars van De Fortuin de molen zaterdagmiddag tijdens de openingsuren tooien met vlaggetjes tussen de vier wieken. Als de weersomstandigheden het toelaten worden ook de beschilderde jubileum zeilen onder de stelling aangebracht.