Algemene ledenvergadering VVD

24-11-2016, 23:30 | Lezersnieuws | Henk Kemp

Op dinsdag 22 nov hield de VVD Wezep/Oldebroek haar jaarlijkse ledenvergadering.

Op een goed bezochte avond was de gelegenheid aan het bestuur om de laatste ontwikkelingen toe te lichten aangaande het Nieuwe RegioNetwerk.

De lokale VVD organisatie wordt op de schop genomen, en in een nieuwe moderne vorm gegoten. Het is de bedoeling dat we in een meer regionale organisatie gaan werken, wat de mogelijkheid tot samenwerken en samen activiteiten ontplooien aanzienlijk vergroot.

Dat maakt een eind aan het incidentele opzoeken van andere VVD ers in omliggende gemeenten waar het gezamenlijke belangen betreft. Het afstemmen van beleidskeuzen zal de VVD in de regio sterker maken, en mogelijkheden om meer liberale keuzen te maken zullen toenemen.

Daarnaast is het van grote meerwaarde als we regelmatig om tafel zitten met onze Zwolse, Kampense, Hattemse en Elburgse collega's, waar het de economische kant van het beleid betreft. De kansen op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid nemen aanzienlijk toe.

Het hoeft geen verrassing te zijn dat de Oldebroeker VVD met name ook mogelijkheden ziet om beter af te stemmen waar het ons Bedrijventerrein H2O betreft. Dat moet mee kunnen profiteren van de ontwikkelingen in de regio.

Dat we daarmee de Noord Veluwe nadrukkelijk op de kaart zetten is duidelijk. Al met al is deelname in dit RegioNetwerk van groot belang. Om de leden maximaal bij de politiek te blijven betrekken, zullen lokaal de kandidatenlijsten en lijsttrekkers worden gekozen, en natuurlijk blijft het verkiezingsprogramma ook een Oldebroeker aangelegenheid.

De voorzitter van de lokale VVD, Louis Laproi werd herkozen, en tevens werd een extra bestuurlid Communicatie aangesteld in de persoon van Lorenzo Huisman.

Ook werd vooruit geblikt naar de komende 2e Kamer verkiezingen en voorzichtig zelfs al naar 2018, de Gemeenteraadsverkiezingen.

Als laatste agendapunt gaven de Fractievz Henk Kemp en de Commissielid Wim Roelofsen een toelichting op de politieke perikelen van de laatste periode, waarbij de vaststelling van de Begroting 2017 centraal stond.