Inzameling voor de Voedselbank rond Biddag voor gewas en arbeid, door PKN gemeente Vaassen

12-10-2016, 23:00 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 5 november 2016,
10:00 tot 13:00

Locatie:

Marktplein 7, Vaassen
Dorpskerk Vaassen
Vaassen

Woensdag 2 (Dorpskerk) en zondag 6 (Tabernakel) november staan in het teken van Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven, de actualiteiten en de wereld om ons heen. Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het jaar wat achter ons ligt.

Om andere mensen te helpen, vragen we onze gemeenteleden, maar ook u als inwoner van Vaassen etenswaren en non-food artikelen mee te nemen voor onze lokale voedselbank.

Naast de reguliere zaken zoals houdbare en/of niet snel bederfelijke etenswaren en non-food artikelen hebben wij de Voedselbank gevraagd waar zij het meeste behoefte aan hebben.

Zij hebben met name behoefte aan droge of natte soepen, kruidenmixen (mix voor spaghetti, bami, nasi) en koffie (snelfiltermaling) als het gaat om food, en bij non-food aan artikelen als: shampoo, tandpasta, maar ook allesreiniger, afwasmiddel en WC reiniger.

Maar ook de andere artikelen die u voorgaande jaren hebt ingeleverd blijven van harte welkom.

Alcoholische dranken mogen niet ingezameld worden.

Naast inzameling van goederen, worden de diaconale collecten van deze dagen bestemd voor de locale Voedselbank. U kunt eventueel een bijdrage overmaken op NL33 RABO 0364 4442 23 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vaasen o.v.v. Voedselbank.

ZEGT HET VOORT, inzameling goederen:

• Woensdag 2 november in de Dorpskerk, voorafgaande aan de dienst;

• Zaterdag 5 november van 10:00 - 13:00 uur in de Dorpskerk, voor alle inwoners van ons dorp dus ook voor hen die niet of minder kerkelijk betrokken zijn, maar het werk van de Voedselbank een warm hart toedragen;

• Zondag 6 november in de Dorpskerk en de Tabernakel, voorafgaande aan de diensten.

Helpt u mee?

De diaconieën van de Tabernakel en de Dorpskerk.