Inzameling goederen voor de Voedselbank (zegt het voort).

22-02-2017, 21:31 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 22 februari 2017, 21:21 tot zondag 12 maart 2017, 21:21

Locatie:

, Vaassen
Dorpskerk en Tabernakel te Vaassen
Vaassen

Inzameling goederen voor de Voedselbank (zegt het voort).

Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De 8e vieren we dit in de Dorpskerk en de 12e in de Tabernakel. We bidden dan 'geef ons heden ons dagelijks brood'. We komen ook samen om weer te horen wat het werk van God is, om dan ook te begrijpen hoe wij zijn medewerkers zijn.

In deze economisch moeilijke tijden heeft niet iedereen werk en voldoende te eten.

Om andere mensen te helpen, vragen we onze gemeenteleden maar ook u als inwoners van Vaassen etenswaren en non-food artikelen mee te nemen voor onze lokale voedselbank.

Naast de reguliere zaken zoals houdbare en/of niet snel bederfelijke etenswaren en non-food artikelen hebben wij de Voedselbank gevraagd waar zij het meeste behoefte aan hebben.

Zij hebben met name behoefte aan droge of natte soepen, kruidenmixen (mix voor spaghetti, bami, nasi) en koffie (snelfiltermaling) als het gaat om food, en bij non-food aan artikelen als: shampoo, tandpasta, maar ook allesreiniger, afwasmiddel en WC reiniger.

Maar ook de andere artikelen die u voorgaande jaren hebt ingeleverd blijven van harte welkom.

Alcoholische dranken mogen niet ingezameld worden.

Naast inzameling van goederen, worden de diaconale collecten van deze dagen bestemd voor de locale Voedselbank. U kunt eventueel een bijdrage overmaken op NL33 RABO 0364 4128 44 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vaasen o.v.v. Voedselbank.

ZEGT HET VOORT, inzameling goederen:

• Woensdagavond 8 maart in de Dorpskerk, voorafgaande aan de dienst;

• Zaterdag 11 maart van 10:00 - 12:30 uur in de Dorpskerk, voor alle inwoners van ons dorp dus ook voor hen die niet of minder kerkelijk betrokken zijn, maar het werk van de Voedselbank een warm hart toedragen;

• Zondag 12 maart in de Dorpskerk en de Tabernakel, voorafgaande aan de diensten.

Helpt u mee?

De diaconieën van de Tabernakel en de Dorpskerk (te Vaassen).