Antisemitisme in het Oude testament

01-11-2017, 09:50 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 14 november 2017,
19:30 tot 21:30

Locatie:

Graaf Hendriksteeg 2, Elburg
Museum Sjoel Elburg
Elburg

Antisemitisme oftewel Jodenhaat komt al in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, voor.

Het hele boek Esther is er bijvoorbeeld aan gewijd.

In september heeft drs. Kees van den Boogert een serie lezingen gegeven over dit onderwerp, parallel aan de tentoonstelling 'Christendom en Antisemitisme' (die t/m 6 januari 2018 in Museum Sjoel Elburg wordt gepresenteerd). Deze lezingen werden met warme belangstelling gevolgd.

Bij voldoende belangstelling worden deze lezingen binnenkort herhaald. Behandeld worden de joodse feesten naar aanleiding van gebeurtenissen waarin antisemitisme een rol gespeeld heeft.

De lezingen worden gegeven op 14, 21 en 28 november a.s. van 19.30 - 21.30 uur in Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2 te Elburg

De kosten voor de hele serie bedragen € 30,00 incl. koffie / thee.

Het gaat tijdens de lezingen om de volgende joodse feesten:

• De Sederavond (Pesach/Exodus)

• Chanoeka

• Poerim

De lezingen worden ondersteund door PowerPointpresentaties. Teverns wordt een samenvatting op papier uitgereikt.

Gaarne tevoren aanmelden, bij voorkeur per email aan cursussen@sjoelelburg.nl of eventueel telefonisch bij Huib Kuiper T. 0525-652879.