Gait van de Renderklippen

De raod van Heerde hef de plannegies van 't college nog egees niet bespreuken of de raod van Epe rèkent zich al rieke. Inez en konsjotten wilt bie Epe anhaoken en nemp verplichtings richting de Stedendriehoek d'r op de koop bie. Veur paddie raodsfracties in Epe al anleiding umme bie de indeling van de raodszaal rèkening te hollen met de komst van Heerdenaren in de Silo van Bibo. Dat nuump ze de arrogantie van de macht. Mar d'r waren ok luu in Epe die de meugelijkheid opperen dat as Epe en Heerde in ene beddestee slaop 't gemeentehuus in Heerde zoveule meer karakter hef da-j daor bèter kunt klassieneren.

De gemeentewâârf mag dan 't mooiste plekkien van Heerde wèèn, de warkplaatse van 't gemeentepasseneel is varuut 't warmste stukkien Heerde. Viefendàttig graoden stun d'r op de paol daor en aoveral elders kwam de thermometer niet vàdder as viefentwintig. Is Heerde noe ok veurbarig en denk die d'r met Epe in 't verschiet d'r in ene keer warm bie te zitten? Ze zek ok al dat de banke nog een preuze geld hef laoten liggen. Weer anderen meent dat de hitte van de brand in de gemeentewarkplaatse daor mee van doen hef. Epe hef Heerde metene wel een kadogien edaon. Een hele kladde wilde vàrkes waorvan ze d'r zelf meer dan genog heb. Ze stèèk in Waopmvelde de Groteweg aover. Komp akelig dichte in de buurte van Rehoboth. Die beeste zult d'r toch niet van uut gaon dat 't olde eerst op mut? Daor krieg de senioren in dit land toch al 't gevuul van. Ik heb mien laoten vertellen dat ze de zwijnen noe gaot nummeren. Dan weet ze welke vàrkes uut eigen bos komp. Dan kunt ze dezen en genen op eur nummertien zetten. Epe hef ze speciaal an Waopmvelde kado edaon naodat ze ze-k. Dat lig dichte tegen Hattem an en ze wilt veurkomen dat de padden zich bie daorbie an gaot sluten. Noe schient d'r ok nog zoiets as een vierhoeksruil met Vaossen en Waopmveld as inzet meugelijk te wèèn waor Heerde, Hattem, Epe en Apeldoorn bie betrökken bint. Wie 't weet mag 't zeggen. Hattem en Heerde hadden menare al niet meer bie de hand en noe loop ze ok nog elk een andere kante uut.

't College in Heerde zit d'r wel mee in de mage. Ze heb liever een goede buur dan een varre vriend, mar die buren heb ze an weerskanten. D'r wordt al een smak geld uut egeven veur inhuren van vremp volk en noe is dat misschiens nog meer neudig umme an twee kanten de vree te bewaren. Hoe nuump ze dat ok weer: verzin een list TomPoes. Ik denke dat ze bie de voetbal in Heerenveen goeje zaken heb edaon. An de Officiersweg steet een huus waor sinds jaor en dag een ommenullig groot plakkaat van anhankelijkheid richting die Friese club veur 't venster steet. En daor hing van de wèke de vlag uut. Merie schuddekop. ,,Klongel, heb ie de tasse dan niet ezien die daor an hing. D'r is vaste ene van de Friezen eslaag." Dat is ok de peerdevierdaagse. Wat een volk op 't darp. 't Is 't beste peerdemiddel wat Epe kon bedenken umme in de belangstelling te komen. Bie de wilde vàrkes of, mar dat ku-j in dit verband bèter niet zeggen. Dat lig te gevuulig. Van der Hoeve zat op de bok en dat gif haope. Maak d'r een mooie zomer van.

Groetenisse van GAIT.