Gait van de Renderklippen

't Is een rare tied waorin wuule lèèf. D'r zit van alles in de luch wat oe van 't ene op 't andere monument bie de klongels kan griepen. Dat geldt veur bacillen en bacteriën. Van 't ene op 't andere bie mensen, mar naodat ik noe begrepoen hebbe ok van 't ene op 't andere ok bie gemeenmtebesturen. In Epe bint ze meer dan een jaor an 't driestekken ewes aover de bomen an de Heerderweg. Noe d'r een beste preuze tegen de vlakte bint hef gelieke daornao 't college in Nunspeet de biel an de wortel van de democratie ezet. Joekels van bomen in 't centrum. 'En op de hoeken van De Laan, waar geen kastanjebomen staan', zink de jeugd as ze de kale vlakte ziet. Whemelaan, Brinkersweg en Stationslaan heb ok een jassie uut edaon. 't College hölt 't d'r op dat d'r ziekte in kastanjes en essen is uut ebreuken. Mar natuurliefhebbers bint juus ziek van de kaalslag. Naodat ik begrepen hebben bint d'r mar effies 400 bomen tegen de vlakte egaon.

Mooi Epe hef daor 't veurnemen umme 600 bomen te kappen tegen ehollen,zodat d'r uuteindelijk 'mar' 225 bint verdwenen. Mar ie heb kennelijk gien Mooi Nunspeet. Of ze gebruuk daor 't gezonde verstand zeg Merie, mar die ku-j d'r niet bie hebben as 't aover politiek geet. Daor kan ik een hele boom aover opzetten en 't geet juus umme 't neerhalen van bomen. Gruun Links en Gruun rechts vot , mar dat is een ander verhaal. Dan kom ie toch een bettien in de polietiek terechte. 't Is dat de PvdA de kleur al hef anders zollen ze van 't succes van Gruun Links rood anlopen. As 't umme de toekomst van de Veluwe en in wat groter verband umme Gelderland geet dan gaot onze gedachten dezelfde kante uut .In elk geval meer invloed in Den Haag. A-j ziet hoe bedroevend weinig Kamerleden wuule heb dan liek't d'r op dat 't alolde gezegde aover 't wingewest Veluwe nog altied van kracht is. Ik zol wel is willen weten of Gaitman de enigsten is die de kop verkeerd hef staon as ze 't aover Holland heb in plaatse van Nederland. Laot mien dat is weten luu. Een eeuw of wat is 't Holland en noe al weer een decennia of wat de Randstad en de rest. Deurumme ok is 't goed daww in juni mekare is goed in de ogen kiek as 'taover de toekomst van de Veluwe geet.

Muuilijk doen as wie de oldeluu an eur entien wilt helpen deur ze van dichtbie de helpende hand te bieden. Dat kan, dat zol en dat mag niet. Mar onze boerderiejen opkopen umme d'r de Hollandse fratsen in te stoppen, dat ondervindt gien enkele weerstand. Ie zult van mien niet heuren dat alles bie 'tolde mut blieven. Nee, zeker dat van Holland en de rest niet. Mar ok de veuruutgang tegen hollen is niet an disse jonge besteed. Wie heb hier 't gruune gold en daor is misschiens meer uut te slaon zonder daww de boel verrinneweert. Commissaris Cornielje hef kottens wieze woorde espreuken. Hee wil dat de colleges meer en bèter luustert nao 't gewone volk. Nao uule en nao mien. Burgerinspraak heet dat op zien Hooghaarlemmerdieks. Want vol hollen dat ze 't toch zo alderkeizers goed doet as d'r zon preuze mensen hellig bint, dat liek veule op macht die corrumpeert. Luu. Merie schuddekop en dan weet ik dat ik d'r mee op mudde hollen.

Groetenisse van GAIT.