Gait van de Renderklippen

Ik hebbe met Fennie Dekker te doen. Bi-j nao veertig jasor uut eknup en zit ie gelieke in de knup. Ja, ik zal 't uut leggen. Niet wie Fennie is, want zee is wereldberoemd in Emst en Schaveren. Van de bosbèzen en van de dialekmaffia. Nee, die ku-j umme een bosschap sturen. Fennie brenk eur dage bepaold niet in ledigheid deur. Dat ku-j net begriepen. Ze is veertig jaor eleejen begunnen met een vloerkleed te knuppen. Smirna nuump ze dat. Elke keer een klein stukkien en dan weer een steugien met 't spul an de kante. Wat ik al anhalen: in de tied dat de bosbèzen riepe bint kump ze d'r niet an toe. Dan geet ze met de emmer de bos in. Ik heur eur 't zeggen smââns in alle vrogte: fruit dan mar weer!

Noe is 't veurig jaor niet zo'n geweldig jaor ewes veur de liefhebbers van de bosvruchten. En dat zal de reden wel wèèn dat Fennie meer tied had umme an 't meesterwâârk te besteden. En a-j dan ene keer 't ende van oew creatie ziet naderen dan gooi ie d'r een eindsprint in. Kottens was 't zo veere dat zee eur schepping openbaar kon maken. Niet gelieke de hele kennissenkring, want dan kon ze een maond lang de deure lös doen. Veurzichies mar beginnen met Linda, eur dochter. A-j 't aover creatief heb: dat is d'r ok ene die van wanten weet. Die kan verhalen schrieven, dat wi-j niet weten. Ze wun d'r zelfs in Heerde en Waopmvelde de eerste pries mee en dat is lange niet wat zol dat. Ie kunt oe veurstellen dat Fennie an 't oordeel van een alderkeizers creatieve geest as Linda veule weerde hecht. En toen….ja toen stoeken eur van ';t ene op 't andere monument de hele creatieve wereld in mekare. Linda kwam, zag en oordelen. Fennie had 't risseltaot van veertig jaor noeste vlijt nog mar veur een klein stukkien teveurschien ehaald of eur dochter was d'r klaor mee. ,,Is dat hele dink raoze? A-j dat d'r neer leg brèèk ie d'r de bene aover." 't Is vandaag de dag uut gerèkend de tied umme kleur te bekennen, mar ik wete niet zo gauw welke petieje ik met raos in verbinding mudde brengen. Misschiens niet rood genog zo-j kunnen denken, mar daor laot ik mien niet aover uut. Mar 't zal uule dudelijk wèèn dat 't niet van de kleur is waor Linda mee weg lup, stàrker nog, waor zee nog niet ens aover heer wil lopen. En dus gung 't hele spullegien bie Fennie onder 't bedde, waor 't misschiens de komende veertig jaor wel blif liggen. Ik zei al dat ik met Fennie te doen hebbe. Want net noe ze uut eknup is zit ze as veurzitter van de dialekkringen hastik in de knup. Ze zuuk al een jaor of drie nao een nieje sikkretaris. Gien mense in de eigen kringe van dik honderd luu vuult zich an espreuken umme in 't spoor van Anneke Butenkamp te treden. Ja dan haal ie ok wel wat an, want die hölt 't hele spul op de bene en hef met 't Meneertien buukies eschreven met de opbrengste waorvan de kringe umme met Fennie te sprèken veertig jaor lang kan teren.

De contriebuutsie is zo lege dat de leden nog net gien geld mee krieg. Noe schient 't zo te wèèn dat d'r van buuten of een oplössing an zit te komen. Dat zal Fennie in april an de kringe uut de knup doen. Misschiens dan wel een raoze brille veur de veurzitter. Groetenisse van GAIT.